Brother TN-2480 ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สีดำ

2,490.00 บาท

Brother TN-2480 ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สีดำ

สำหรับรุ่น
HL-L2370DN
HL-L2375DW
HL-L2385DW
MFC-L2715DW
MFC-L2750DW
MFC-L2770DW

(3,000 แผ่น)

วัสดุการพิมพ์แท้จากบราเดอร์
ทำไมจึงต้องเลือกน้ำหมึกและผงหมึก (โทนเนอร์) แท้ของบราเดอร์

ให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ
สัมผัสกับงานพิมพ์คุณภาพสูงโดยปราศจากริ้วรอยหรือหยดหมึก ให้งานพิมพ์ของคุณคงอยู่ได้นาน

ประหยัดเงินและเวลา
พิมพ์โดยไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ของคุณ ช่วยประหยัดเงิน, เวลา และกระดาษ อันเนื่องมาจากการหยุดทำงานของเครื่องและการซ่อมที่ลดน้อยลง

รักษาการรับประกันของคุณ
การใช้วัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของแท้อาจทำให้เครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณได้รับความเสียหายและการรับประกันเป็นโมฆะ

ประสิทธิภาพการพิมพ์สูงสุด
เครื่องพิมพ์ของบราเดอร์ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยการควบคุมคุณภาพในระดับสูง หมดกังวลเรื่องการรั่วซึม และได้ผลลัพธ์ที่ดีในการพิมพ์ปริมาณมาก

มาตรฐาน ISO 
น้ำหมึก/ผงหมึก (โทนเนอร์) ทั้งหมดของเราสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบ ISO สำหรับ Page Yield วัสดุการพิมพ์เทียบเท่าหรือวัสดุการพิมพ์ปลอมอาจจะไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO เหล่านี้และอาจจะพิมพ์ไม่ได้จำนวนหน้าตามมาตรฐาน

ผลกระทบจากการใช้น้ำหมึก/ผงหมึก (โทนเนอร์) เทียม
เลอะ & อุดตัน
งานพิมพ์ซีดจาง
ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
การรับประกันเป็นโมฆะ

ประเภทน้ำหมึก/ผงหมึก (โทนเนอร์) เทียม และเทียบเท่า
น้ำหมึก/ผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ใช้ร่วมกันได้
วัสดุการพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้เหล่านี้ผลิตโดยบริษัทอื่น ๆ และอาจสามารถใช้ได้ร่วมกับเครื่องจักรต่าง ๆ ของหลายบริษัท แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ จะไม่เข้ากันกับเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและอาจทำให้เครื่องจักรของคุณเสียหายหรืองานพิมพ์มีคุณภาพต่ำ
น้ำหมึก/ผงหมึก (โทนเนอร์) ปลอม
ส่วนใหญ่จะโฆษณาว่ามีราคาถูกหรือลดราคา วัสดุการพิมพ์ปลอมเหล่านี้ถูกทำให้ดูเหมือนผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของแท้ การใช้วัสดุการพิมพ์ที่ผลิตอย่างไม่มีคุณภาพเหล่านี้อาจจะส่งผลให้งานพิมพ์มีคุณภาพต่ำหรือเครื่องจักรของคุณได้รับความเสียหาย

สินค้าเป็นของแท้ 100 %
สินค้าที่ถูกเปิดแล้วไม่สามารถคืนได้
ในกรณีที่ยังไม่เปิดกล่องสินค้า สามารถส่งคืนและคืนเงินได้ภายใน 7 วัน

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

Brother TN-2480 ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สีดำ

สำหรับรุ่น
HL-L2370DN
HL-L2375DW
HL-L2385DW
MFC-L2715DW
MFC-L2750DW
MFC-L2770DW

(3,000 แผ่น)

วัสดุการพิมพ์แท้จากบราเดอร์
ทำไมจึงต้องเลือกน้ำหมึกและผงหมึก (โทนเนอร์) แท้ของบราเดอร์

ให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ
สัมผัสกับงานพิมพ์คุณภาพสูงโดยปราศจากริ้วรอยหรือหยดหมึก ให้งานพิมพ์ของคุณคงอยู่ได้นาน

ประหยัดเงินและเวลา
พิมพ์โดยไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ของคุณ ช่วยประหยัดเงิน, เวลา และกระดาษ อันเนื่องมาจากการหยุดทำงานของเครื่องและการซ่อมที่ลดน้อยลง

รักษาการรับประกันของคุณ
การใช้วัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของแท้อาจทำให้เครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณได้รับความเสียหายและการรับประกันเป็นโมฆะ

ประสิทธิภาพการพิมพ์สูงสุด
เครื่องพิมพ์ของบราเดอร์ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยการควบคุมคุณภาพในระดับสูง หมดกังวลเรื่องการรั่วซึม และได้ผลลัพธ์ที่ดีในการพิมพ์ปริมาณมาก

มาตรฐาน ISO 
น้ำหมึก/ผงหมึก (โทนเนอร์) ทั้งหมดของเราสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบ ISO สำหรับ Page Yield วัสดุการพิมพ์เทียบเท่าหรือวัสดุการพิมพ์ปลอมอาจจะไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO เหล่านี้และอาจจะพิมพ์ไม่ได้จำนวนหน้าตามมาตรฐาน

ผลกระทบจากการใช้น้ำหมึก/ผงหมึก (โทนเนอร์) เทียม
เลอะ & อุดตัน
งานพิมพ์ซีดจาง
ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
การรับประกันเป็นโมฆะ

ประเภทน้ำหมึก/ผงหมึก (โทนเนอร์) เทียม และเทียบเท่า
น้ำหมึก/ผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ใช้ร่วมกันได้
วัสดุการพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้เหล่านี้ผลิตโดยบริษัทอื่น ๆ และอาจสามารถใช้ได้ร่วมกับเครื่องจักรต่าง ๆ ของหลายบริษัท แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ จะไม่เข้ากันกับเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและอาจทำให้เครื่องจักรของคุณเสียหายหรืองานพิมพ์มีคุณภาพต่ำ
น้ำหมึก/ผงหมึก (โทนเนอร์) ปลอม
ส่วนใหญ่จะโฆษณาว่ามีราคาถูกหรือลดราคา วัสดุการพิมพ์ปลอมเหล่านี้ถูกทำให้ดูเหมือนผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของแท้ การใช้วัสดุการพิมพ์ที่ผลิตอย่างไม่มีคุณภาพเหล่านี้อาจจะส่งผลให้งานพิมพ์มีคุณภาพต่ำหรือเครื่องจักรของคุณได้รับความเสียหาย

สินค้าเป็นของแท้ 100 %
สินค้าที่ถูกเปิดแล้วไม่สามารถคืนได้
ในกรณีที่ยังไม่เปิดกล่องสินค้า สามารถส่งคืนและคืนเงินได้ภายใน 7 วัน