Blue Box ยูเอสบีฮับ USB Type-C to HDMI Female Converte by Banana IT

490.00 บาท

► ยูเอสบีฮับ Blue Box USB Type-C to HDMI Female Converter อุปกรณ์ใช้สำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้เข้าถึงพอร์ตต่างของอุปกรณ์ทำให้เชื่อมต่อกับจอภาพการ์ด SD, USB และอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย ติดตั้งง่ายและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ รองรับ 4K@30Hz / รองรับ HDTV
• ปลอกผลิตจากอลูมิเนียม
• รองรับ 4K@30Hz / รองรับ HDTV
• เชื่อมต่อผ่าน Type-C to HDMI

► Specification
• Type : Type-C
• Compatibility : Type-C to HDMI
• Connections : Type-C port
• Color : Silver Grey
• Warranty : 1 Year

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

► ยูเอสบีฮับ Blue Box USB Type-C to HDMI Female Converter อุปกรณ์ใช้สำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้เข้าถึงพอร์ตต่างของอุปกรณ์ทำให้เชื่อมต่อกับจอภาพการ์ด SD, USB และอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย ติดตั้งง่ายและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ รองรับ 4K@30Hz / รองรับ HDTV
• ปลอกผลิตจากอลูมิเนียม
• รองรับ 4K@30Hz / รองรับ HDTV
• เชื่อมต่อผ่าน Type-C to HDMI

► Specification
• Type : Type-C
• Compatibility : Type-C to HDMI
• Connections : Type-C port
• Color : Silver Grey
• Warranty : 1 Year